1. Truyện

Truyện xuyên không

xuyên không hoàn (full)
Trường Sinh: Từ Võ Hiệp Bắt Đầu Tu Tiên
Bắt Đầu Làm Tộc Trưởng: Chế Tạo Tối Cường Uchiha